Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại Đô thị mới An Vân Dương

Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại Đô thị mới An Vân Dương
Khu vực đô thị mới An Vân Dương.

Dự án thực hiện tại khu đất DV19, thuộc Khu C - Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích kêu gọi đầu tư 11.949 m2.


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu văn phòng, thương mại, dịch vụ tại khu đất DV19, thuộc khu C - Khu đô thị mới An Vân Dương.

Dự án có mục tiêu hình thành khu phức hợp dịch vụ thương mại tổng hợp, khu nhà văn phòng, nhà kho lưu trữ, cửa hàng phân phối thực phẩm, nông sản... nhằm bổ sung việc cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người dân khu vực, với không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị mới An Vân Dương.

Theo đó, dự án thực hiện tại khu đất có ký hiệu DV19, thuộc Khu C – Khu đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích kêu gọi đầu tư 11.949 m2.

Trong đó, diện tích cho nhà đầu tư thuê đất khoảng 6.779 m2 và tổng mức đầu tư dự kiến tối thiểu 17 tỷ đồng (bao gồm chi phí đầu tư dự án, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đấu nối đồng bộ với hệ thống ngoài phạm vi ranh giới dự án phù hợp quy hoạch được phê duyệt, chưa bao gồm tiền thuê đất).

Về thuận lợi, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dễ thực hiện do phần lớn diện tích đất hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp (hiện trạng chủ yếu là đất lúa, đã được giao cho 9 hộ dân quản lý sử dụng theo Nghị định 64/NĐ-CP).

Tuy nhiên, khó khăn đi kèm đó là hiện nay khu vực quy hoạch dự án chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, do vậy cần phải đấu nối vào các khu dân cư hiện hữu. Ngoài ra, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất lúa, nên chi phí công tác san lấp mặt bằng khá lớn.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày công bố công khai thông tin kêu gọi đầu tư, nếu chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.ường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên nộp hồ sơ đăng ký đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu tư đính kèm, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Về điều kiện đối với nhà đầu tư đó là có vốn sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.

Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán đối với nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập).

Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, khuyến khích nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương.

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét