Hoài Nhơn Bàn Giải Pháp Xây Dựng Thị Xã Đạt Tiêu Chí Đô Thị Loại III

        Sáng 6.4, UBND TX Hoài Nhơn tổ chức họp nghe báo cáo kết quả rà soát và cho ý kiến về các giải pháp thực hiện hoàn thành nâng cao tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.
Qua đánh giá chi tiết 5 tiêu chí phân loại đô thị bao gồm 59 tiêu chuẩn đánh giá đối với đô thị loại III, đến nay Hoài Nhơn đạt 81,49/100 điểm, có 51/59 tiêu chuẩn đạt, 40 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức điểm tối đa, 11 tiêu chuẩn đạt điểm và trên điểm tối thiểu và 8 tiêu chuẩn chưa đạt điểm so với tiêu chuẩn.
KĐT Phú Mỹ Lộc - Tam Quang
Trong đó, đánh giá đối với từng tiêu chí thì :
  • Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH đạt 15,28/20 điểm
  • Quy mô dân số đô thị đạt 8/8 điểm
  • Mật độ dân số đạt 4,5/6 điểm
  • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm
  • Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 74,71/60 điểm.
Tại cuộc họp, lãnh đạo thị xã và các xã, phường đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III.
    Kết luận cuộc họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn Phạm Trương yêu cầu thời gian đến, ngành chuyên môn của thị xã cần tham mưu thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nâng cao tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 ở các địa phương; tập trung xây dựng các cụm công nghiệp, khu đô thị, hoa viên, công viên, các công trình thiết chế văn hóa cũng như tập trung thu hút lực lượng lao động, tăng cường xây dựng nhà ở xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, siêu thị, trung tâm thương mại… tạo điều kiện cho địa phương sớm hoàn thành đạt tiêu chí đô thị loại III.
ÁNH NGUYỆT - BĐO

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét