Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh: Họp phiên thường kỳ lần thứ 16

Chiều ngày 13/02/2020, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên thường kỳ lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh chủ trì phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp
Năm 2019, Quỹ PTĐ đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác do UBND tỉnh và Hội đồng Quản lý Quỹ giao. Đến cuối năm 2019, quy mô nguồn vốn Quỹ PTĐ là 1.021 tỷ đồng, tăng 18,9% so với đầu năm và Quỹ là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu có quy mô nguồn quỹ lớn nhất cả nước. Cùng với đó, Quỹ PTĐ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho 33 dự án, công trình phát triển quỹ đất và một số dự án trọng điểm của tỉnh với tổng số tiền 538,2 tỷ đồng, giải ngân cho 59 dự án với số tiền 454 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018. Kết quả thu hồi vốn cũng đạt cao nhất từ trước đến nay với 474 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, kết quả đạt được nổi bật nhất của Quỹ PTĐ trong năm 2019 là đã phối hợp cùng các cấp, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất với số thu hơn 2.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động quản lý tài chính, kế toán ngày càng được nâng lên, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ; công tác tổ chức, hành chính luôn được chú trọng; hoạt động an sinh cũng được tổ chức hiệu quả…

Năm 2020, các thành viên HĐQL Quỹ PTĐ sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình phát triển quỹ đất của từng địa phương, đơn vị, diễn biến thị trường đất và khả năng đáp ứng nguồn vốn của Quỹ PTĐ; tập trung triển khai phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất ngay từ những tháng đầu năm; tiếp tục thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ PTĐ và thu hồi nợ quỹ đầu tư địa phương; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương trong kiểm tra, đánh giá hiệu quả dự án tạo quỹ đất, bố trí vốn, giải ngân, thu hồi vốn đối ứng… Tại phiên họp, các thành viên Quỹ đã trình bày một số vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn; công tác thu hồi nợ cho vay Quỹ Đầu tư địa phương…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý mà Quỹ đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Quỹ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan tăng tốc hoàn thành những dự án để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất ngay từ những tháng đầu năm; thường xuyên nắm chắc tiến độ thu tiền sử dựng đất, tiến độ đầu tư các dự án nhằm kịp thời hỗ trợ về nguồn vốn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đấu giá dự án trong 6 tháng đầu năm; rà soát doanh mục dự án phát triển quỹ đất để tham mưu UBND tỉnh điều phối tiến độ triển khai các dự án đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thị trường, khả năng đáp ứng nguồn vốn của Quỹ; tiếp tục phối hợp với Tổ thu nợ, các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện biện pháp thu hồi nợ. Chủ tịch HĐQL Quỹ PTĐ tỉnh cũng lưu ý Quỹ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính và tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, kiểm toán nội bộ cơ quan Quỹ; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của Quỹ PTĐ…

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét